Κριτικη του διαχωρισμου – Γκι Ντεμπορ +subs

Το θέαμα συνολικά δεν είναι παρά αυτή η εποχή, μια εποχή όπου μια ορισμένη νεολαία έχει αναγνωρίσει τον εαυτό της. Είναι το χάσμα ανάμεσα σε αυτή την εικόνα και τις συνέπειές της• το χάσμα ανάμεσα στα οράματα, τις προτιμήσεις, τις αρνήσεις και τα σχέδια που συνιστούσαν προηγουμένως αυτή τη νεολαία και στον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε αργότερα στην καθημερινή της ζωή.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s