Σαν Σήμερα: 3 Μαρτίου

Το βράδυ της 3 Μαρτίου 1940 στην Luleå της Σουηδίας, τα γραφεία της σουηδικής διεθνιστικής/σοσιαλιστικής εφημερίδας “flamman” δέχτηκαν εμπρηστική επίθεση από φασίστες. Από την επίθεση σκοτώθηκαν 5 άτομα. Σύμφωνα με το άρθρο του wikipedia, η επίθεση χρηματοδοτήθηκε από τον Andreas Lindblom, manager του μουσείου Skansen και τον βουλευτή του φιλελεύθερου κόμματος Paul Wretlind. Το 1940 η εφημερίδα έδινε πάνω από 11.000 φύλλα ημερησίως. Εκτός άλλων η εφημερίδα αποτέλεσε όργανο του ΚΚ της Σουηδίας μέχρι το 1977 που το κόμμα διασπάστηκε. Από το 1990 η εφημερίδα δηλώνει σοσιαλιστική ανεξάρτητη. Για όσες/ους διαβάζουν σουηδικά η εφημερίδα έχει δημοσιεύσει σχετικό άρθρο για την επίθεση εδώ 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s