Ανθρώπινη δραστηριότητα ενάντια στην εργασία (Οι Καρλ Μαρξ & Ενγκελς γράφουν για την εργασία)

“Το ζήτημα δεν είναι να απελευθερώσουμε την εργασία αλλά να την καταργήσουμε.”

Κ. Μαρξ – Η Γερμανική Ιδεολογία

 

“Η εργασία είναι η πράξη της αλλοτρίωσης

της ανθρώπινης δραστηριότητας” (Μαρξ – Χειρόγραφα του 1844)

 

“Ο αλλότριος χαρακτήρας της εργασίας εμφανίζεται σαφώς στο γεγονός ότι όταν δεν υπάρχει κανένας φυσικός ή άλλος καταναγκασμός, η εργασία αποφεύγεται σαν την πανούκλα.”

(Μαρξ – Χειρόγραφα του 1844 )

 

“Εάν το προϊόν της εργασίας είναι η αλλοτρίωση, η παραγωγή καθεαυτή πρέπει να είναι ενεργός αλλοτρίωση, η αλλοτρίωση της δραστηριότητας, η δραστηριότητα της αλλοτρίωσης. Στην αποξένωση του αντικειμένου της εργασίας συνοψίζεται απλώς η αποξένωση της ίδιας της εργασίας.”

(Μαρξ – Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα του 1844)

 

“Έτσι, η συνείδηση που έχει ο άνθρωπος για το είδος του μεταμορφώνεται από την αποξένωση με τέτοιο τρόπο που η ειδοποιός ζωή γίνεται για αυτόν μέσο.

Ό,τι ισχύει για την σχέση του ανθρώπου με την εργασία του, με το προϊόν της εργασίας του και με τον εαυτό του, ισχύει και για την σχέση του ανθρώπου με τον άλλο άνθρωπο, και με την εργασία και το αντικείμενο της εργασίας του άλλου ανθρώπου. Στην πραγματικότητα, η πρόταση ότι η ειδοποιός φύση του ανθρώπου αποξενώνεται απ’ αυτόν σημαίνει ότι ο ένας άνθρωπος αποξενώνεται από τον άλλο, όπως ο καθένας τους από την ουσιαστική φύση του ανθρώπου.”

(Μαρξ – Χειρόγραφα του 1844)

 

“Η εργασία καθεαυτή, όχι μόνο στις παρούσες συνθήκες αλλά στο βαθμό που ο σκοπός της γενικά είναι η απλή αύξηση του πλούτου, είναι επιζήμια και ολέθρια..”

(Μαρξ – Χειρόγραφα του 1844 )

 

“Σε όλες τις προηγούμενες επαναστάσεις ο τρόπος δραστηριότητας μένει αμετάβλητος και πρόκειται μόνο για μια άλλη κατανομή αυτής της δραστηριότητας, για μια νέα κατανομή της εργασίας σε άλλα πρόσωπα. Η κομμουνιστική επανάσταση στρέφεται αντίθετα ενάντια στον προγενέστερο τρόπο δραστηριότητας, εξαλείφει την εργασία και καταλύει την κυριαρχία όλων των τάξεων, καταργώντας τις ίδιες τις τάξεις, γιατί αυτή γίνεται από την τάξη που δεν λογαριάζεται σαν τάξη μέσα στην κοινωνία, που δεν αναγνωρίζεται σαν τέτοια και που είναι ήδη η έκφραση στους κόλπους της τωρινής κοινωνίας της διάλυσης όλων των τάξεων, των εθνοτήτων κλπ.”.

(Μαρξ – Ένγκελς – Η Γερμανική Ιδεολογία)

 

“Δραστηριότητα και απόλαυση έχουν κοινωνικό περιεχόμενο και καταγωγή· είναι κοινωνική δραστηριότητα και κοινωνική απόλαυση.”

(Μαρξ – Χειρόγραφα του 1844)

 

“Μια άλλη πηγή εξαχρείωσης των εργατών είναι ο εξαναγκασμός για εργασία. Η ελεύθερη παραγωγική δραστηριότητα είναι η υψηλότερη απόλαυση που γνωρίζουμε, αλλά όταν είναι υποχρεωτική γίνεται η πιο επίπονη, ταπεινωτική τιμωρία. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από το να είσαι εξαναγκασμένος να κάνεις το ίδιο πράγμα κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενάντια στην θέλησή σου. Και όσο πιο ανθρώπινος αισθάνεται ο εργάτης, τόσο πιο πολύ πρέπει να μισεί την εργασία του, επειδή αισθάνεται την επιβολή της και το άσκοπο περιεχόμενό της.”

(Ενγκελς – Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία, 1845)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s