Το να Αποκαλούμε Ενήλικες Γυναίκες «Κορίτσια» Είναι Πολύ Σεξιστικό – Να 4 Λόγοι Γιατί

από τα Καμένα Σουτιέν

(Το παρόν κείμενο αποτελεί μετάφραση αποσπασμάτων του Calling Grown Women ‘Girls’ Is Sexist As Hell – Here Are 4 Reasons Why)

Όταν αποκαλούμε τις γυναίκες «κορίτσια,» χρησιμοποιούμε τη δύναμη της γλώσσας για να τις καταστήσουμε μικρότερες. Αντιστεκόμαστε στην και αρνούμαστε την ωριμότητά τους, την ενηλικίωσή τους και την πραγματική τους δύναμη.

Όταν αποκαλείς μια γυναίκα «κορίτσι», λες στην πραγματικότητα πολλά πολύ σοβαρά πράγματα για την έμφυλη πολιτική και τις γυναικείες εμπειρίες.

Αυτό είναι ένα κάλεσμα για δράση. Πρέπει να αρχίσουμε στα αλήθεια να χρησιμοποιούμε τον όρο «γυναίκες», όταν αυτό είναι που εννοούμε. Γιατί όταν αναφερόμαστε στις γυναίκες ως «κορίτσια», κάνουμε τα εξής. […]

1. Όταν Αποκαλούμε τις Γυναίκες «Κορίτσια,» Τους Κάνουμε Infantilization
Ο ορισμός του όρου «κορίτσι» είναι ένα άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών που αυτοπροσδιορίζεται ως θηλυκό.

Έτσι, ο όρος αναφέρεται σε παιδιά. Και το να τον χρησιμοποιούμε όταν μιλούμε για ενήλικες γυναίκες οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες είναι, κατά κάποιον τρόπο, ακόμα ανώριμες ή παιδαριώδεις.

Με αυτόν τον τρόπο, αποκαλώντας τις γυναίκες «κορίτσια» τους κάνουμε (πολύ ενεργά) infantilization. […]

2. Όταν Αποκαλούμε τις Γυναίκες «Κορίτσια», Διαιωνίζουμε την Κουλτούρα Βιασμού […]

Επαναδιεκδικόντας τη λέξη «γυναίκα», και χρησιμοποιόντας την για να αναφερόμαστε σε ενήλικες όπως θα έπρεπε, πολεμούμε ενάντια στο infantilization των γυναικών. Και όταν το κάνουμε, ταυτόχρονα εμποδίζουμε την κουλτούρα βιασμού που σεξουαλικοποιεί τα πραγματικά κορίτσια. […]

3. Όταν Αποκαλούμε τις Γυναίκες «Κορίτσια», Τις Περιφρονούμε […]

Το να αποκαλούμε τις γυναίκες «κορίτσια» αποτελεί μέρος μιας σεξιστικής κουλτούρας που αρνείται να δει τις γυναίκες ως ολοκληρωμένα, ανεξάρτητα άτομα με έγκυρα συναισθήματα, σκέψεις και απόψεις. […]

4. Όταν Αποκαλούμε τις Γυναίκες «Κορίτσια», Δεν Τις Λαμβάνουμε Σοβαρά Υπόψη […]

Δεν αντιμετωπίζουμε τους άντρες με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα αγόρια – και δεν θα έπρεπε. Επειδή δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ενήλικα άτομα με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα παιδιά.

Αλλά συχνά, δεν παίρνουμε τις γυναίκες αρκετά στα σοβαρά για να κάνουμε το ίδιο και για αυτές. Συχνά, αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες σαν παιδιά αγνοώντας τις φωνές, τις εμπειρίες και τις ιδέες τους εντελώς. […]

Επειδή η κοινωνία μας μειώνει τις γυναίκες και τη συμβολή τους, αυτές έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αόρατες στην ιστορία μας. Τις ακυρώνουμε, ή ξαναγράφουμε τις ιστορίες τους, ή λέμε τις ιστορίες τους, χωρίς ποτέ να πούμε τα ονόματά τους.

Και το κάνουμε αυτό για να τις μειώνουμε έτσι ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και να έχουν λιγότερη αναγνώριση. Το κάνουμε για να τις καταστήσουμε μικρότερες. Σαν να ήταν κορίτσια.

Αλλά οι γυναίκες αξίζουμε χώρο. Οι γυναίκες αξίζουμε την αναγνώριση. Οι γυναίκες αξίζουμε να συμβάλλουμε.

Οι γυναίκες αξίζουμε να γινόμαστε αντιληπτές ως ικανές, έξυπνες, ανεξάρτητες, ελεύθερα σκεπτόμενες, λογικές, αυτάρκεις, υπεύθυνες και ώριμες.

Οι γυναίκες αξίζουμε να αναγνωριζόμαστε για αυτό που είμαστε: Ενήλικες γυναίκες.

One thought on “Το να Αποκαλούμε Ενήλικες Γυναίκες «Κορίτσια» Είναι Πολύ Σεξιστικό – Να 4 Λόγοι Γιατί

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s